Wednesday, May 25, 2022
HomeKerala PSC Mock TestKERALA PSC TIPS Mock Test

KERALA PSC TIPS Mock Test

Kerala PSC Tips Mock Test: 54

0%
0 votes, 0 avg
24

You Have 30 Minutes to Finish This Test!

Thank you for your submission!


Created on By KeralaPSCTips.Com

KERALA PSC TIPS MOCK TEST 2022

1 / 35

1. തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?

2 / 35

2. രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

3 / 35

3. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മുറിഞ്ഞത് എന്നർത്ഥമുള്ള പദം ഏത്

4 / 35

4. ഏത് രാജ്യത്തെ പോലീസ് ആസ്ഥാനമാണ് സ്കോട്ലൻഡ് യാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

5 / 35

5. അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രീനാരായണ ഗുരു പഠനകേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

6 / 35

6. സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹം?

7 / 35

7.  പ്രീ-ഹിസ്റ്ററി എന്നാൽ _____

8 / 35

8. അശോക ശാസനങ്ങൾ ആദ്യമായി വായിച്ച വ്യക്തി ?

9 / 35

9. കേരളത്തിന്റെ  ജനസംഖ്യ

10 / 35

10. കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ?

11 / 35

11. കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ?

12 / 35

12. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തേക്ക് മ്യൂസിയം ?

13 / 35

13. ഇവയിൽ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെ?
1) വേതനം നൽകാതെ കർഷകരെക്കൊണ്ടു പണിയെടുപ്പിച്ചു
2) കർഷകരിൽനിന്നു "തിഥ' എന്ന പേരിലെ നികുതി പിരിച്ചു
3) ഭരണത്തിലെയും സൈന്യത്തിലെയും ഉയർന്ന പദവികൾ നിയന്ത്രിച്ചു
4) വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കൈവശം വച്ചു.

14 / 35

14. ഹംപി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ?

15 / 35

15. പാകിസ്ഥാനിലെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ നിയമിതയായ ആദ്യത്തെ വനിത?

16 / 35

16. സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ?

1.ഗോതമ്പ്

2.നെല്ല്

3.ചോളം

4.കരിമ്പ്

17 / 35

17. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പന്തിഭോജനം നടത്തിയത് ?

18 / 35

18. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗം അല്ലാത്തത് ആരാണ്?

19 / 35

19. ഇന്ത്യയുടെ ചില പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു . അവയുടെ ആരോഹണ ക്രമം / കാലക്രമ പട്ടിക ഏതാണ് ?

( i ) സമഗ്ര വളർച്ച

( ii ) ദൃതഗതിയിലെ വ്യവസായ വത്ക്കരണം

( iii ) കാർഷിക വികസനം

( iv ) ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം

20 / 35

20. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ അല്ലാത്തത് ?

21 / 35

21. മിന്നൽ പിണരുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

22 / 35

22. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ യഥാർഥ രീതിയിൽ ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
(1) ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ - (a) 1942
(2) ക്രിപ്സ് മിഷൻ- (b) 1946
(3) വേവൽ പ്ലാൻ - (c) 1945
(4) ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ - (d) 1940

23 / 35

23. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ദേശീയോദ്യാനം?

24 / 35

 24. താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവ ഏതെല്ലാം ?
i) സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം.
ii) വംശീയവാദത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം.
iii) വിദേശസഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ.

25 / 35

25. ഇന്ത്യയ്ക്കു വാർത്താവിനിമയ ഗതാഗത മേഖലകളിൽ വൻ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ച പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ?

26 / 35

26. ഇസ്ലാമോഫോബിയയെ നേരിടാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം ഏതാണ്?

27 / 35

27. ചുവടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏജന്‍സികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികപ്പെടുത്തുക.

( സെയില്‍സ് ടാക്സ് ഓഫീസര്‍, ഇന്ത്യന്‍ പോലീസ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍,സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍)

യൂണിയന്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ (A) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ (B)
1) സെയില്‍സ് ടാക്സ് ഓഫീസര്‍ 3) കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
2)ഇന്ത്യന്‍ പോലീസ് സര്‍വീസ് 4)സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

28 / 35

28. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ?

29 / 35

29. കൊല്ലത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ പെടാത്തത് ?

30 / 35

30. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ , സുപ്രീംകോടതി മുൻ ചി ഫ് ജസ്റ്റിസായ കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ ജന്മ സ്ഥലം ?

31 / 35

31. കേരളത്തിലെ വായനാ ദിനം ?

32 / 35

32. മധ്യ പ്രദേശിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്?

33 / 35

33. താന്തിയ തോപ്പിയെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം

34 / 35

34. തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായ നഗരം?

35 / 35

35. പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്നറിയപ്പെട്ട കാലഘട്ടം

The average score is 47%

If you love this Quiz then Share with your friends and challenge them 🙂

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Kerala PSC Tips Mock Test: 53

0%
0 votes, 0 avg
39

You Have 60 Minutes to Finish This Test!

Thank you for your submission!


Created on By KeralaPSCTips.Com

KERALA PSC TIPS MOCK TEST 2022

1 / 150

1. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയവും ഗ്രീൻവിച്ച് മീൻ സമയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ?

2 / 150

2. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ ?

3 / 150

3. മൂന്നുവശവും ഒരു അയൽരാജ്യത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ?

4 / 150

4. ഏത് നദിയിലാണ് ഭക്രാനംഗൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ?

5 / 150

5. മൂന്നുവശവും ഒരു അയൽരാജ്യത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ?

6 / 150

6. ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട് ?

7 / 150

7. ഏത് സെക്ടറാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?

8 / 150

8. ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ?

9 / 150

9. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഡോഗ്രി ഭാഷ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പ്രദേശം ?

10 / 150

10. നർമദയ്ക്കും താപ്തിക്കുമിടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ?

11 / 150

11.  2011-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ?

12 / 150

12. തടാകങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പടുന്നത് ?

13 / 150

13. ക്ഷീരോൽപന്നങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ആനന്ദ് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

14 / 150

14. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഷാവിഭാഗം ?

15 / 150

15. ഇന്ത്യയിലെ ഹൈടെക് സിറ്റി (HITECH City) എന്ന വിശേഷണമുള്ള സ്ഥലം ?

16 / 150

16. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ?

17 / 150

17. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ?

18 / 150

18. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ മാംഗനീസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ?

19 / 150

19. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് ?

20 / 150

20. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ?

21 / 150

21. സഹ്യാദ്രിയെന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ?

22 / 150

22. എവിടെയാണ് പെൻസിലിൻ നിർമാണശാല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

23 / 150

23. ടെൻസിങ്ങും ഹിലാരിയും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് എന്നാണ് ?

24 / 150

24. വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂണിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ?

25 / 150

25. ഛത്തിസ്ഗഢ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ?

26 / 150

26. മഴനിഴൽ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂവിഭാഗം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്

27 / 150

27. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

28 / 150

28. പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ?

29 / 150

29. ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം

30 / 150

30. കേരളസർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവയവദാന പദ്ധതി?

31 / 150

31. കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?

32 / 150

32. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജലതടാകം?

33 / 150

33. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം?

34 / 150

34. കേരളത്തിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമായ നീണ്ടകര ഏതു ജില്ലയിലാണ്?

35 / 150

35. ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഏത് ?

36 / 150

36. കേരളത്തിലെ പക്ഷിസങ്കേതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ?

37 / 150

37. കേരളത്തിലെ നദികളിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏത് ?

38 / 150

38. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?

39 / 150

39. കേരളത്തിലെ ആകെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം?

40 / 150

40. 1812-ൽ ആരംഭിച്ച കുറിച്ച്യ കലാപത്തിന്റെ നേതാവ് ?

41 / 150

41. കൊച്ചി രാജ്യപ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്?

42 / 150

42. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണ്ണജാഥ നയിച്ച നേതാവ്?

43 / 150

43. മലബാറിൽ 1930-ൽ നടന്ന ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രം?

44 / 150

44. കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രത്യക്ഷഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മേഖല?

45 / 150

45. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം ഏതെന്നു കണ്ടെത്തുക?

46 / 150

46. മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായി (ഭാഗം 4 എ) കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ഏത് ?

47 / 150

47. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

  1. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21(A) യിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസാവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
  2. 6 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവും ആയി മാറി.
  3. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആണ്.
  4. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം 2009 ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് നിലവിൽ വന്നു.

48 / 150

48. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകയും 2014-ൽ കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി ക്കൊപ്പം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹയാവുകയും ചെയ്ത പതിനേഴുകാരി?

49 / 150

49. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സാദിയ മുതൽ ജൂബി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ജലപാത ഏത് ?

50 / 150

50. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമായ മൗസിൻറം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ?

51 / 150

51. റിഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കറുത്ത മണ്ണിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കൃഷി ഏത് ?

52 / 150

52. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 100% വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഗോത്രപഞ്ചായത്ത് ഏത് ?

53 / 150

53. കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതു ജില്ലയിലാണ് ?

54 / 150

54. കേരളത്തിൽ 2021-ൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമസഭ സംസ്ഥാനത്തെ എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണ് ?

55 / 150

55. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ _____ മുതൽ _____ വരെ?

56 / 150

56. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ "ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്?

57 / 150

57. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്ന്?

58 / 150

58. ഭരണഘടനയ്ക്ക് ആമുഖം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ച വ്യക്തി?

59 / 150

59. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു?

60 / 150

60. മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അരെ?

61 / 150

61. ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രസിഡൻറ് താഴെപ്പറയുന്ന അവരിൽ ആരാണ്?

62 / 150

62. ആധുനിക മനു, ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്നീ വിശേഷണങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?

63 / 150

63. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലക്ഷ്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ്?

64 / 150

64. 1950 ജനുവരി 24 എന്ന ദിവസത്തിൻറെ പ്രത്യേകത ?

65 / 150

65. ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാണ്?

66 / 150

66. ഭരണഘടന നിർമാണസഭ ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമാണസഭ ആയത് എന്നാണ്?

67 / 150

67. ഭരണഘടന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ എടുത്ത സമയം?

68 / 150

68. ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ സഭയിലെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു?

69 / 150

69. ഭരണഘടനാ ദിനം എന്ന്?

70 / 150

70. "ഇന്ത്യയെ എല്ലാ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മേൽക്കോയ്മയിൽ നിന്നും വിമുക്തം ആക്കുന്നതിനും ഇനി വേണ്ടിവന്നാൽ പാപം ചെയ്യാൻ പോലും ഉള്ള അവകാശം ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് " - ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ?

71 / 150

71. കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

72 / 150

72. കേരളത്തിലെ എബ്രഹാംലിങ്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

73 / 150

73. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്?

74 / 150

74. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്?

75 / 150

75. കേരളത്തിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

76 / 150

76. കേരള രാഷ്ട്രിയപ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പിതാവ്?

77 / 150

77. കൊച്ചിൻ പുലയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത്?

78 / 150

78. കേരളത്തിലെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

79 / 150

79. കേരളത്തിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

80 / 150

80. കേരള നവോദാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

81 / 150

81. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ?

82 / 150

82. നീതി ആയോഗിൻ്റെ പുതിയ വൈസ് ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ആരാണ് ?

83 / 150

83. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഹൈഡ്രജൻ കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജില്ല ഏതാണ് ?

84 / 150

84. ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജീൻ ബാങ്ക് പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ?

85 / 150

85. കേരളത്തിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാരുടെ പേരിലുള്ള മ്യൂസിയം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ്?

86 / 150

86. അടുത്തിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വൻ പ്രകൃതിവാതക ഹൈഡ്രേറ്റ് നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ രാജ്യം?

87 / 150

87. തിരുവനന്തപുരത്തെ വി ജെ ടി ഹാൾ ഇനി മുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ?

88 / 150

88. കേരള ലോ അക്കാദമി ലോ കോളജിന്റെ സ്ഥാപകൻ?

89 / 150

89. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് IX A ചേർത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു വഴിയാണ് ?

90 / 150

90. കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം ?

91 / 150

91. കേരളത്തിലെ വായനാ ദിനം ?

92 / 150

92. കേരളത്തിലെ ആദ്യ അബ്കാരി കോടതി വന്ന സ്ഥലം ?

93 / 150

93. കേരളത്തിലെ കടുവാ സങ്കേതം ?

94 / 150

94. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ?

95 / 150

95. പള്ളിവാസൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച വർഷം ?

96 / 150

96. കേരളത്തിലെ ആദ്യ അച്ചടിശാലയായ സി.എം.എ സ് . പ്രസ് സ്ഥാപിതമായത് ?

97 / 150

97. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം ?

98 / 150

98. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി ?

99 / 150

99. കേരളത്തിലെ ആദ്യവന്യജീവി സങ്കേതം ?

100 / 150

100. കൊല്ലം പട്ടണം ഏത് കായലിന്റെ തീരത്താണ് ?

101 / 150

101. കേരളത്തിലെ ആദ്യ സിമൻ്റ് ഫാക്ടറി ?

102 / 150

102. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജലതടാകം ?

103 / 150

103. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ആദ്യത്തേതുമായ ജലസേചനപദ്ധതി ?

104 / 150

104. കേരളത്തിലെ ഏക സൂര്യക്ഷേത്രം ?

105 / 150

105. ഇടുക്കി ഡാമുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത് ?

106 / 150

106. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ?

107 / 150

107. ഇടുക്കിയിലെ ജല വൈദ്യുത പദദ്ധി അല്ലാത്തത് ?

108 / 150

108. കൊല്ലം നഗരം പണികഴിപ്പിച്ചത് ?

109 / 150

109. കേരളത്തിലെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

110 / 150

110. കൊല്ലത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ പെടാത്തത് ?

111 / 150

111. ഇടുക്കി ജില്ലയുമായി അതികം ബന്ധമില്ലാത്ത കൃഷി ?

112 / 150

112. കോട്ടയം നഗരത്തിൻറെ ശില്പി ?

113 / 150

113. കേരളത്തിലെ ആദ്യ റബറൈസ്ഡ് റോഡ് ?

114 / 150

114. ഇടുക്കി ജില്ലയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ?

115 / 150

115. കൊല്ലത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ?

116 / 150

116. കൊല്ലം നഗരത്തെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ചരിത്രരേഖയാണ് ?

117 / 150

117. ഇടുക്കിയുടെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനം ?

118 / 150

118. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ജില്ല ?

119 / 150

119. കോട്ടയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ?

120 / 150

120. ഇടുക്കി ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ?

121 / 150

121. കോട്ടയം സ്ഥപിതമായത് ?

122 / 150

122. കൊല്ലം ജില്ല മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പേര്?

123 / 150

123. ഇടുക്കി ജില്ലാ ആസ്ഥാനം ?

124 / 150

124. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് IX A ചേർത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു വഴിയാണ് ?

125 / 150

125. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്നാൽ

( i ) ന്യായീകരിക്കാവുന്നവ

( ii ) സമ്പൂർണ്ണമായവ.

( iii ) നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആകാം.

( iv ) ഭേദഗതി വരുത്താവുന്നവ .

126 / 150

126. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ?

127 / 150

127. താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിച്ച് അതിൽ തെറ്റായത് / തെറ്റായവ കണ്ടുപിടിക്കുക .

( i ) ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ അപ്പർ ചേംബർ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ്.

( ii ) രാജ്യസഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് .

( iii ) അതിന്റെ ചെയർമാൻ അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.

128 / 150

128. താഴെ പറയുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേലാണ് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിക്ക് അധികാരമുള്ളത് ?

( i ) ആസാം

( ii ) നാഗാലാന്റ്

( iii ) അരുണാചൽ പ്രദേശ്

( iv ) മിസോറാം

129 / 150

129. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജലതടാകം

130 / 150

130. കേരള ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണത്തക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ്?

131 / 150

131. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില രഹിത ജില്ല

132 / 150

132. കേരളാ ആരോഗ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് വിഭാവനം ചെയ്ത് "അമൃതം ആരോഗ്യം" പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നടപ്പാക്കുന്ന മറ്റു പദ്ധതികൾ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
i) നയനാമൃതം
ii) പാദസ്പർശം
iii) ആർദ്രം
iv) SIRAS

133 / 150

133. കേരളത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വ്യാപാരകേന്ദ്രം എവിടെയായിരുന്നു:

134 / 150

134. കേരളത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ പ്രദേശമായിരുന്ന മയ്യഴി (മാഹി) വിമോചനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടന:

135 / 150

135. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൈതൃക ബിച്ച്‌?

136 / 150

136. കോട്ടയത്തെ കെ.ആര്‍. നാരായണ്‍ നാഷണല്‍ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ വിഷ്വല്‍ സയന്‍സ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ആർട്സിന്റെ ചെയര്‍മാനായി നിയമിതനായത്‌

137 / 150

137. കേരളത്തിൽ റേഷൻ കാർഡിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

138 / 150

138. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ 2020-ല്‍ സ്വാതി പുരസ്കാരം നേടിയതാര്‌?

139 / 150

139. 42-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ കാര്യത്തിൽതാഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത്
(i) മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയഭേദഗതി
(ii) മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി
(iii) 42-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരഗാന്ധിയും രാഷ്ട്രപതി ഫ്രകുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദും ആയിരുന്നു

140 / 150

140. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെ? 1) ആമുഖം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര-സോഷ്യലിസ്റ്റ്-മതേതര-ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമാണ്
2) 42-ാം ഭേദഗതി വഴി ആമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ്,സെക്കുലർ, ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നീ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു

141 / 150

141. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടാനുള്ള മാർഗം?

142 / 150

142. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ യഥാർഥ രീതിയിൽ ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
(1) ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ - (a) 1942
(2) ക്രിപ്സ് മിഷൻ- (b) 1946
(3) വേവൽ പ്ലാൻ - (c) 1945
(4) ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ - (d) 1940

143 / 150

143. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ കാര്യം ഏത്?

(1) രണ്ടു വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും എടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യമമാണ് ഭരണഘടനാ നിർമാണം

(ii) ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയുടെ ആദ്യ യോഗം 1946 ഡിസംബർ 9-ന് ചേർന്നു

(iii) ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയുടെ താൽകാലിക ചെയർമാൻ ഡോ.സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ആയിരുന്നു.

144 / 150

144. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. സ്പീക്കർ
2. ജോയ്സ്റ്റിക്ക്
3. കീ ബോർഡ്
4. മൌസ്
5. പ്രിൻ്റർ