Wednesday, May 25, 2022
HomeKerala PSC Mock TestKERALA PSC TIPS MOCK TEST

KERALA PSC TIPS MOCK TEST

MOCK TEST :2

0%
0 votes, 0 avg
36

You Have 60 Minutes to Finish This Test!

Thank you for your submission!


Created on By KeralaPSCTips.Com

KERALA PS TIPS MEGA EXAM

1 / 125

1. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ?

2 / 125

2. I ഉം II ഉം ലിസ്റ്റിലെ പേരുകൾ ചേരുംപടിചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡുപയോഗിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.

ലിസ്റ്റ് - I ( ഹിമാലയത്തിലെ ഡിവിഷനുകൾ ) ലിസ്റ്റ് - II ( നദികൾ )
a ) പഞ്ചാബ് ഹിമാലയം 1 ) സത്ലജ് ടു കാളി
b ) കുമോൺ ഹിമാലയം 2 ) ഇൻഡസ് ടു സത്ലജ്
c ) നേപ്പാൾ ഹിമാലയം 3 ) ടിസ്ത ടു ബ്രഹ്മപുത
d ) ആസാം ഹിമാലയം 4 ) കാളി ടു ടിസ്ത

3 / 125

3. അധികാരങ്ങളുടെ വിഭജനം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

( i ) ഒരു വ്യക്തി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാവരുത് .

( ii ) ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യം / ഭാഗം മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ.

( iii ) ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തന വ്യവഹാരം ചെയ്യരുത് .

4 / 125

4. 1975 ൽ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനേക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ?

( i ) ഭരണഘടനയുടെ 352 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇത് ചുമത്തിയത് .

( ii ) അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഭരണഘടനയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളും , ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥകളും , പൗരാവകാശങ്ങളും താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു

( iii ) ഉത്തരവുകളുടേയും , നിയമങ്ങളുടേയും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളുടേയും പരമ്പരകൾ എക്സി ക്യൂട്ടീവിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാനുള്ള ജുഡീഷ്യറിയുടെ അധികാരം കുറച്ചു

5 / 125

5. അധികാരങ്ങളുടെ വിഭജനം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

( i ) ഒരു വ്യക്തി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാവരുത് .

( ii ) ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യം / ഭാഗം മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ.

( iii ) ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തന വ്യവഹാരം ചെയ്യരുത് .

6 / 125

6. താഴെ പറയുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേലാണ് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിക്ക് അധികാരമുള്ളത് ?

( i ) ആസാം

( ii ) നാഗാലാന്റ്

( iii ) അരുണാചൽ പ്രദേശ്

( iv ) മിസോറാം

7 / 125

7. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്കൂളുകളിൽ വായന പിരീഡ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?

8 / 125

8. താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിച്ച് അതിൽ തെറ്റായത് / തെറ്റായവ കണ്ടുപിടിക്കുക .

( i ) ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ അപ്പർ ചേംബർ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ്.

( ii ) രാജ്യസഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് .

( iii ) അതിന്റെ ചെയർമാൻ അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.

9 / 125

9. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് IX A ചേർത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു വഴിയാണ് ?

10 / 125

10. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്നാൽ

( i ) ന്യായീകരിക്കാവുന്നവ

( ii ) സമ്പൂർണ്ണമായവ.

( iii ) നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആകാം.

( iv ) ഭേദഗതി വരുത്താവുന്നവ .

11 / 125

11. ഇൻറർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ആസ്ഥാനം?

12 / 125

12. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജലതടാകം

13 / 125

13. ഇൻറർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ഇൽ നൂറ്റി രണ്ടാമതായി ആയി ചേർന്ന രാജ്യം?

14 / 125

14. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ആദ്യത്തേതുമായ ജലസേചനപദ്ധതി

15 / 125

15. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ റോക്ക് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?

16 / 125

16. അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1915 - ൽ നടന്ന കല്ലുമാല സമരത്തിന് വേദിയായത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്ഥലം

17 / 125

17. എ കോളത്തിലുള്ളവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി ബി കോളം ക്രമീകരിക്കുക?

ബി
1) ജി. ജി. അഗാര്‍ക്കര്‍ A) വിശ്വഭാരതി സര്‍വകലാശാല
2) ഡി. കെ. കാര്‍വെ B) ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ
3) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍ C) ഡക്കാന്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ സൊസൈറ്റി
4) ഡോ. സാക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ D) വനിതാ സര്‍വകലാശാല

18 / 125

18. പോർച്ചുഗീസുകാർ പണികഴിപ്പിച്ച തോമസ്കോട്ട അല്ലങ്കിൽ തങ്കശ്ശേരി കോട്ട - പണിത വർഷം

19 / 125

19. എ കോളത്തിലുള്ളവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി ബി ,സി കോളങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക?

ബി
1) ലാഹോര്‍ സമ്മേളനം A)1928 രാജ്ഗുരു
2) ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ അസോസിയേഷന്‍ B)1918 ഗാന്ധിജി
3) റൗലറ്റ് നിയമം C) 1929 ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു
4) അഹമ്മദബാദിലെ തുണിമില്‍ സമരം D) 1919 സിഡ്നി റൗലറ്റ്

20 / 125

20. എ കോളത്തിന് അനുയോജ്യമായവ ബി കോളത്തില്‍ ക്രമീകരിക്കുക.

ബി
1) ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ അസോസിയേഷന്‍ A) ജയപ്രകാശ് നാരായ‌ണ്‍
2) സ്വരാജ് പാര്‍ട്ടി B) സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
3) കോണ്‍ഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി C) സി. ആര്‍. ദാസ്
4) ഫോര്‍വേഡ് ബ്ലോക്ക് D) ഭഗത് സിങ്

21 / 125

21. എ കോളത്തിലുള്ളവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി ബി കോളം ക്രമീകരിക്കുക?

ബി
1) ജി. ജി. അഗാര്‍ക്കര്‍ A) വിശ്വഭാരതി സര്‍വകലാശാല
2) ഡി. കെ. കാര്‍വെ B) ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ
3) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍ C) ഡക്കാന്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ സൊസൈറ്റി
4) ഡോ. സാക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ D) വനിതാ സര്‍വകലാശാല

22 / 125

22. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ഭൂനികുതിനയങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അവ ഓരോന്നും ഏത് ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെഴുതുക.

a) കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു 1) മഹല്‍വാരി വ്യവസ്ഥ
b) ഗ്രാമത്തെ ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി നികുതി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 2) റയട്ട് വാരി വ്യവസ്ഥ
c) നികുതി പിരിവിനധികാരമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശത്തെ മുഴുവന്‍ ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥന്‍ സെമീന്ദാര്‍ ആയിരുന്നു. 3) ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ

23 / 125

23. ബ്രാക്കറ്റില്‍നിന്ന് ഉചിതമായവ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.

(ദാദാഭായ് നവ്റോജി, അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍, ആനിബസന്റ്, വില്യം ജോണ്‍സ്, മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ)

ബി
i ഇന്ത്യന്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറിയന്റല്‍ ആര്‍ട്ട്സ് a അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍
ii ഡക്കാന്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ സൊസൈറ്റി b മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ
iii വോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ c ദാദാ ഭായ് നവ്റോജി

24 / 125

24. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവ കാലഗണനാക്രമത്തില്‍ എഴുതുക?

 1. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ രൂപീകരണം
 2. ബംഗാള്‍ വിഭജനം
 3. കുറിച്യ കലാപം
 4. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം

25 / 125

25. എ കോളത്തിലുള്ളവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി ബി , സി കോളങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക?

ബി
1)ഗീതാഞ്ജലി A)വള്ളത്തോള്‍ നാരായണ മേനോന്‍
2)നിബന്തമാല B)വിഷ്ണുകൃഷ്ണ ചിപ്ളുങ്കര്‍
3)പാഞ്ചാലിശപഥം C) സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
4)എന്റെ ഗുരുനാഥന്‍ D)രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍

26 / 125

26. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ഭൂനികുതിനയങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അവ ഓരോന്നും ഏത് ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെഴുതുക.

a) കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു 1) മഹല്‍വാരി വ്യവസ്ഥ
b) ഗ്രാമത്തെ ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി നികുതി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 2) റയട്ട് വാരി വ്യവസ്ഥ
c) നികുതി പിരിവിനധികാരമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശത്തെ മുഴുവന്‍ ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥന്‍ സെമീന്ദാര്‍ ആയിരുന്നു. 3) ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ

27 / 125

27. ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള പട്ടിക പൂര്‍ത്തിയാക്കുക?

A) കോമൺസെൻസ് 1) തോമസ് പെയിന്‍
B) അമ്മ 2) മാസ്‌കീം ഗോർക്കി
C) ലോങ് മാർച്ച് 3) മാവൊസെതുംഗ്
D) മാച്ചുപിക്ച്ചുവിന്റെ ഉയരങ്ങള്‍ 4) പാബ്ലോ നേരുത

28 / 125

28. എ കോളത്തിലുള്ളവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായവ ബി കോളത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക.

A B
1)വില്യം ലോഗന്‍ A) ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
2)രാമന്‍ നമ്പി B) ബംഗാള്‍ വിഭജനം
3) കഴ്സണ്‍പ്രഭു C) മലബാര്‍ മാന്വല്‍
4) മംഗള്‍പാണ്ഡെ D) കുറിച്യ കലാപം

29 / 125

29. ചുവടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏജന്‍സികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികപ്പെടുത്തുക.

( സെയില്‍സ് ടാക്സ് ഓഫീസര്‍, ഇന്ത്യന്‍ പോലീസ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍,സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍)

യൂണിയന്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ (A) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ (B)
1) സെയില്‍സ് ടാക്സ് ഓഫീസര്‍ 3) കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
2)ഇന്ത്യന്‍ പോലീസ് സര്‍വീസ് 4)സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

30 / 125

30. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ 1857-ലെ ഒന്നാംസ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തും സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരുടെ പേരുകൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു പട്ടിക പൂർ ത്തീകരിക്കുക.

(ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ , മൗലവി അഹമ്മ ദുള്ള, ബഹുദൂര്‍ഷാ II, നാനാ സാഹിബ്)

1) ഡല്‍ഹി A) ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹല്‍
2)ലക്‍നൗ B) മൗലവി അഹമ്മദുള്ള
3) കാന്‍പൂര്‍ C) നാനാ സാഹിബ്
4) ഫൈസാബാദ് D) ബഹുദൂര്‍ഷാ II

31 / 125

31. എ കോളത്തിന് അനുയോജ്യമായത് ബി കോളം പൂര്‍ത്തിയാക്കുക?

ബി
A) സണ്‍യാത് സെന്‍ 1) അമേരിക്ക
B) ജെയിംസ് ഒാട്ടിസ് 2) ചൈന
C) ട്രോട്സ്കി 3) റഷ്യ
D) ചിയാങ് കൈഷക്ക് 4) ജപ്പാൻ

32 / 125

32. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കാലഗണനാക്രമത്തില്‍ എഴുതുക?

 1. ജനകീയ ചൈന റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രൂപീകരണം
 2. ലോങ് മാര്‍ച്ച്
 3. ബോക്സര്‍ കലാപം
 4. സണ്‍യാത് സെന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന വിപ്ലവം

33 / 125

33. ഫ്രാന്‍സിൽ 'തൈലേ' എന്ന നികുതി സർക്കാരിന് നൽകിയത് ഏത് എസ്റ്റേറ്റായിരുന്നു?

34 / 125

34. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കാലഗണനാക്രമത്തില്‍ എഴുതുക?

 1. ജനകീയ ചൈന റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രൂപീകരണം
 2. ലോങ് മാര്‍ച്ച്
 3. ബോക്സര്‍ കലാപം
 4. സണ്‍യാത് സെന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന വിപ്ലവം

35 / 125

35. അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പില്‍ക്കാല ലോകചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

36 / 125

36. കൊല്ലത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത്

37 / 125

37. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൊല്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്

38 / 125

38. പട്ടിക 1 പട്ടിക 2 എന്നിവ പരിശോധിച് അനുയോജ്യയമായി ക്രമപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക?

പട്ടിക 1 പട്ടിക 2
i )ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം a ) ലൂയി പതിനാലാമൻ
ii) എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം b ) മേരി ആന്റോയിനറ്റ്
iii) നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് തിന്നുകുടെ c ) മെറ്റേർണിക്ക്
iv) ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും d ) ലൂയി പതിനാലാമൻ

39 / 125

39. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൊല്ലവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത്

40 / 125

40. കൊല്ലം നഗരത്തെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ചരിത്രരേഖയാണ്

41 / 125

41. കൊല്ലം ജില്ല മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പേര്

42 / 125

42. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് (IHFMS) സ്വീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്?

43 / 125

43. വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ‘മെൻഹിർ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് യുഗ കല്ല് ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്താണ് കണ്ടെത്തിയത്?

44 / 125

44. ഏത് ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ഒരു ‘ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ’ പുറത്തിറക്കുകയും 30 വർഷത്തെ റോഡ്മാപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്?

45 / 125

45. അടുത്തിടെ വാർത്തകളിൽ കണ്ട ‘ജനീവ കൺവെൻഷനുകൾ’ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?

46 / 125

46. വാർത്തകളിൽ കണ്ട ‘ULPIN’, ഏത് ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ്?

47 / 125

47. ‘വിള വൈവിധ്യവൽക്കരണ സൂചിക’ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്?

48 / 125

48. ഇസ്ലാമോഫോബിയയെ നേരിടാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം ഏതാണ്?

49 / 125

49. ഏത് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയമാണ് ‘ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ഫോർ സബോർഡിനേറ്റ് ഡെബ്റ്റ് (സി.ജി.എസ്.എസ്.ഡി)’ നടപ്പാക്കുന്നത്?

50 / 125

50. എസ്ഐപിആർഐയുടെ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആംസ് ട്രാൻസ്ഫർസ്, 2021 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്?

51 / 125

51. ഏത് സ്ഥാപനമാണ് ‘മൈക്രോഫിനാൻസ് വായ്പകൾക്കായുള്ള റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക്’ എന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്?

52 / 125

52. ഇംഗ്ലിഷ് അക്ഷരമാലയിൽ F ആകൃതിയിൽ ഉള്ള കായൽ ഏതാണ് ?

53 / 125

53. കേരള ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണത്തക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ്?

54 / 125

54. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഷിപ്കില ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

55 / 125

55. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

56 / 125

56. രമേശ് സ്കൂളിൽനിന്ന് 2 മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്ന ശേഷം വലത്തേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു 4 മീറ്റർ നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് 5 മീറ്റർ നടന്നു. രമേശ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്ര മീറ്റർ അകലെയാണ്?

57 / 125

57. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതി?

58 / 125

58. ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു?

59 / 125

59. വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം വൈക്കത്തു നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു സവർണജാഥ നയിച്ചതാര്

60 / 125

60. വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം വൈക്കത്തു നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു സവർണജാഥ നയിച്ചതാര്

61 / 125

61. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വർഷം?

62 / 125

62. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില രഹിത ജില്ല

63 / 125

63. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറവു മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ്?

64 / 125

64. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പാനീയം ഏതാണ് ?

65 / 125

65. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്?

1. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ്.

2. ക്രമസമാധാനം, വിദ്യാഭ്യാസം,വനം, പൊതുജനാരോഗ്യം തുടങ്ങിയവ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആണ്.

3. നിലവിൽ കൺകറന്റ് ലിറ്റിൽ 61 വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

66 / 125

66. പെരുവനം പൂരം നടക്കുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

67 / 125

67. കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിൽ വരുത്തിയ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയുടെ പേര്

68 / 125

68. 2021 ൽ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ?

69 / 125

69. ഇന്ത്യയ്ക്കു വാർത്താവിനിമയ ഗതാഗത മേഖലകളിൽ വൻ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ച പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ?

70 / 125

70. ദേശീയ ക്ഷീര ദിനം

71 / 125

71. "ഊട്ടിന് മുൻപും ചൂട്ടിനു പിറകും" എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
i) ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.
ii) ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അത്യാർത്തി.
iii) കാര്യം നോക്കി പെരുമാറുക
iv) സ്വാർത്ഥതയോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം.

72 / 125

72. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ടൈപ്പ്-2 പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഏതെല്ലാം?
i) ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
ii) ജീവിത ശൈലി രോഗമായി കരുതപ്പെടുന്നു.
iii) ഇൻസുലിൻ ആശ്രിത പ്രമേഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
iv) ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം കാരണമുള്ള പ്രമേഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

73 / 125

73. "ഇരുട്ടത്ത് കണ്ണ് കാണാൻ പ്രയാസമാണ്" എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ശരിയായ രൂപം താഴെക്കൊടുക്കുന്നവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
i) കണ്ണുകാണാൻ ഇരുട്ടത്ത് പ്രയാസമാണ്.
ii) ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ പ്രയാസമാണ്.
iii) ഇരുട്ടത്ത് പ്രയാസമാണ് കണ്ണുകാണാൻ
iv) പ്രയാസമാണ് ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ

74 / 125

74. കേരളാ ആരോഗ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് വിഭാവനം ചെയ്ത് "അമൃതം ആരോഗ്യം" പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നടപ്പാക്കുന്ന മറ്റു പദ്ധതികൾ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
i) നയനാമൃതം
ii) പാദസ്പർശം
iii) ആർദ്രം
iv) SIRAS

75 / 125

75. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് മാണി മാധവ ചാക്യാർക്ക് അനുയോജ്യമായവ മാത്രം കണ്ടെത്തുക.
i) "കഥകളിക്ക് കണ്ണുകൾ നല്കിയ കലാകാരൻ" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.
ii) കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് "നാട്യകല്പദ്രുമം" എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു.
iii) 1974-ൽ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
iv) "ഛത്രവും ചാമരവും" എന്ന നിരൂപണ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു.

76 / 125

76. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ "കരിമ്പുഴ" വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക.
i) മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ii) കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത് വന്യജീവി സങ്കേതം.
ii) 2019 ജൂലൈ 6-ാം തീയ്യതി വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

77 / 125

77. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക.

78 / 125

78. “ഹൈഡ്രാർക്ക്" എന്ന പാരിസ്ഥിതിക അനുക്രമത്തിലെ തന്നിരിക്കുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം കണ്ടെത്തുക.
a) സസ്യ പ്ലവക ഘട്ടം
b) പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ ചതുപ്പ് ഘട്ടം
c) മുങ്ങികിടക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഘട്ടം
d) കുറ്റിച്ചെടികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഘട്ടം
e) മുങ്ങികിടക്കുന്നതും ഒഴുകി നടക്കുന്നതുമായ സസ്യങ്ങളുടെ ഘട്ടം

79 / 125

79. ഭാരതീയ റിസർവ്വ് ബാങ്കിന്റെ നൂതന സംരംഭമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക.
i) 2021 ജനുവരി 1-ന് റിസർവ്വ് ബാങ്ക് തുടക്കമിട്ട പദ്ധതിയാണ്.
ii) ഈ സൂചികയുടെ അടിസ്ഥാന കാലയളവ് 2020 മാർച്ചാണ്.
iii) പണരഹിത ഇടപാടുകളുടെ വളർച്ച അളക്കുന്നതിനുള്ള സൂചികയാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സൂചിക.

80 / 125

80. ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെ വായുവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
i) ശ്വസന വ്യാപ്തം : 1100 - 1200 mL
ii) ഉഛ്വാസ സംഭരണ വ്യാപ്തം : 2500 - 3000 mL
iii) നിശ്വാസ സംഭരണ വ്യാപ്തം : 1000 - 1100 mL
iv) ശിഷ്ട വ്യാപ്തം : 500 mL

81 / 125

81. ലോകവ്യാപാര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക.
i) ലോകവ്യാപാര സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് 1995-ൽ ആണ്.
ii) അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുക എന്നത് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്.
iii) ലോക വ്യാപാര സംഘടന ഗാട്ടിന്റെ (GATT) പിന്തുടർച്ചക്കാരനായി അറിയപ്പെടുന്നു.
iv) ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്ക് ആണ്.

82 / 125

 82. താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവ ഏതെല്ലാം ?
i) സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം.
ii) വംശീയവാദത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം.
iii) വിദേശസഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലുള്ള ഊന്നൽ.

83 / 125

83. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയവരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക.
i) ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനായി 1949-ൽ നാഷണൽ ഇൻകം കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു.
ii) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയവരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് ദാദാഭായ് നവറോജി ആണ്.
iii) ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഉൽപ്പന്ന രീതിയും വരുമാന രീതിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

84 / 125

84. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവരിൽ നിവർത്തന പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരെല്ലാം ?
i) എൻ. വി. ജോസഫ്
ii) സി. കേശവൻ
iii) ടി. കെ. മാധവൻ
iv) ടി. എം. വർഗ്ഗീസ്

85 / 125

85. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന.
i) കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു.
ii) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
iii) "പുലയർ" എന്ന കവിത എഴുതി.

86 / 125

86. ഇന്ത്യയിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം:

87 / 125

87. കേരളത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വ്യാപാരകേന്ദ്രം എവിടെയായിരുന്നു:

88 / 125

88. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്:

89 / 125

89. സ്ഥാനന്തരത്തിന്റെ എസ് ഐ (Sl) യൂണിറ്റ്:

90 / 125

90. മിന്നൽ രക്ഷാചാലകത്തിന്റെ ന്റെ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏത്:

91 / 125

91. പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ജാഥ നയിച്ചത്:

92 / 125

92. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്:

93 / 125

93. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ രൂപംനൽകിയ വൈസ്രോയി:

94 / 125

94. ജാതിവ്യവസ്ഥയും കേരള ചരിത്രവും എന്ന കൃതി രചിച്ചത്:

95 / 125

95. ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ:

96 / 125

96. കേരളത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ പ്രദേശമായിരുന്ന മയ്യഴി (മാഹി) വിമോചനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടന:

97 / 125

97. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

98 / 125

98. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇംപീച്ച് മെന്റ് നെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ്:

99 / 125

99. തേയില കൃഷിക്ക് യോജിച്ച മണ്ണ്:

100 / 125

100. സാഹിത്യത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം നടത്തിയിരുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്:

101 / 125

101. പുഷ്കർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദി ഏത്:

102 / 125

102. ജി എസ് ടി നിരക്ക് പരിഷ്കരണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഏഴംഗ മന്ത്രിസഭ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആര്:

103 / 125

103. ഗുലാബ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയ രാജ്യം:

104 / 125

104. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി പഞ്ചായത്ത്:

105 / 125

105. 2021ൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത്:

106 / 125

106. ഏതു വര്‍ഷമാണ്‌ ആത്മീയ സഭ രൂപീകരിച്ചത്‌?

107 / 125

107. 2020-ല്‍ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത്‌ ചെറുകഥാ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ സാഹിത്യകാരി?

108 / 125

108. ഇന്ത്യയുടെ. മത-സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ രംഗത്ത്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സംഭാവനയര്‍പ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനം:

109 / 125

109. ഝാൻസി റാണി വീരമൃത്യു വരിച്ച വര്‍ഷം?

110 / 125

110. ഏത്‌ ഗവര്‍ണര്‍ ജനറലിന്റെ കാലത്താണ്‌ ബനാറസ്‌ ഉടമ്പടി ഒപ്പ്‌ വച്ചത്‌?

111 / 125

111. യൂറോപ്പില്‍നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നാവികമാര്‍ഗ്ഗം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയ പോര്‍ച്ചുഗീസ്‌ നാവികന്‍:

112 / 125

112. മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക്‌ ഏതു ഭാഷയില്‍ നിന്ന്‌ എടുത്തതാണ്‌?

113 / 125

113. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ദേശീയോദ്യാനം?

114 / 125

114. കാൽബൈശാഖി എന്നത്‌.

115 / 125

115. അസമിലെ കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം ഏതു മൃഗത്തിന്‌ പ്രസിദ്ധമാണ്‌?

116 / 125

116. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എയര്‍പോര്‍ട്ടായ ലേ ഏത്‌ നദിക്കരയിലാണ്‌?

117 / 125

117. ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി:

118 / 125

118. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍ നദീവ്യൂഹത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത നദി:

119 / 125

119. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി?

120 / 125

120. ഹില്‍ സ്റ്റേഷനുകളുടെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം

121 / 125

121. ചുവടെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളവയില്‍ ഇന്ത്യയെക്കാള്‍ വലിപ്പമുള്ള രാജ്യം ഏതാണ്‌?

122 / 125

122. 2020 ന്യൂയോര്‍ക്ക്‌ ഇന്ത്യന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ മികച്ച സംവിധായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്‌?

123 / 125

123. നാഷണല്‍ ബുക്ക്‌ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2020 ജനുവരിയില്‍ വേള്‍ഡ്‌ ബുക്ക്‌ ഫെയര്‍ നടന്നതെവിടെ?

124 / 125

124. ദേശീയ യുവജനദിനാഘോഷത്തിന്റെ (ജനുവരി 12) ഭാഗമായി 2020-ല്‍ നാഷണല്‍ യൂത്ത്‌ ഫെസ്റ്റിവല്‍ സംഘടിപ്പിച്ചതെവിടെ?

125 / 125

125. 2020-ലെ രാജ്യാന്തര യോഗ ദിനത്തിന്‌ വേദി‌യായ സ്ഥലം?

The average score is 45%

If you love this Quiz then Share with your friends and challenge them 🙂

LinkedIn Facebook Twitter
0%

MOCK TEST :1

0%
0 votes, 0 avg
34

You Have 30 Minutes to Finish This Test!

Thank you for your submission!


Created on By KeralaPSCTips.Com

KERALA PSC TIPS MOCK TEST :1

Practice for Kerala PSC exam with Sample Paper. Many important questions for various Kerala PSC exam levels are provided here.

1 / 25

1. കായംകുളത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?

2 / 25

2. കേരളത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആസ്ഥാനം

3 / 25

3. നൈട്രജൻ ആഗിരണവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക?

4 / 25

4. പ്രസിദ്ധമായ കറുപ്പ് യുദ്ധം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു?

5 / 25

5. വാസ്കോ ഡ ഗാമയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച രാജാവ്

6 / 25

6. ഓപ്പറേഷൻ റൈനോ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

7 / 25

7. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യം തിരിച്ചുപോയ യൂറോപ്യൻ ശക്തി

8 / 25

8. ഇന്ത്യയിൽ കശുവണ്ടി, പുകയില, പപ്പായ, കൈതച്ചക്ക തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുവന്നത്

9 / 25

9. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത ശൈലി പുലർത്തുന്നതുമായ വ്യക്തികളുടെ മനശാസ്ത്ര പഠനത്തിനും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള മനശാസ്ത്ര പഠന രീതി ഏതാണ്?

10 / 25

10. ലന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

11 / 25

11. അച്ചുതണ്ടു സഖ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

12 / 25

12. താഴെ കൊടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തം/ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാർക്ക് ചെയ്യുക?

13 / 25

13. മാർബിളിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്

14 / 25

14. ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് അരങ്ങുകാണാത്ത നടൻ?

15 / 25

15. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം രാജവംശം

16 / 25

16. പുതിയ പാർലമെന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി?

17 / 25

17. താഴെ പറയുന്നവരിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ എക്സ് - ഒഫീഷ്യോ അംഗമല്ലാത്തത് ആര്..?

18 / 25

18. തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?

19 / 25

19. 2019പ്രമുഖ സമ്മേളനങ്ങളും അവയുടെ വേദികളും തന്നവയിൽ തെറ്റായ കണ്ടെത്തുക?

20 / 25

20. പ്രധാന കമ്മീഷനുകളും അവയുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തെറ്റായ ഏത്?

21 / 25

21. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂലമറ്റം ഏത് തരം പവർസ്റ്റേഷൻ ഉദാഹരണമാണ്?

22 / 25

22. കോശ ഘടകങ്ങളും അവയുടെ അപരനാമങ്ങളും കൊടുത്തതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?

23 / 25

23. ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആയി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി?

24 / 25

24. കൊല്ലം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റേത്?

25 / 25

25. ഐസോടോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ?

The average score is 41%

If you love this Quiz then Share with your friends and challenge them 🙂

LinkedIn Facebook Twitter
0%

KeralaPSCTips.Comhttps://www.keralapsctips.com
keralapsctips.com is one of the leading Online Kerala PSC Training Institute. If you are preparing for Kerala PSC Exam and not have enough Time to go for Classroom training then KeralaPSCtips.com will be your Best Solutions. For Course Related Enquire email us at keralapsctips.com@gmail.com