Tuesday, July 5, 2022
HomeGENERAL KNOWLEDGEMATHSBASIC MATHS EQUATIONS / IMPORTANT

BASIC MATHS EQUATIONS / IMPORTANT

BASIC MATHS EQUATIONS / IMPORTANT

സർവ്വസമവാക്യങ്ങൾ

🔹(a+b)² = a²+2ab+b²
🔹(a-b)² = a²-2ab+b²
🔹a²-b² = (a+b)(a-b)

🔹a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²)

🔹a³-b³ = (a-b)(a²+ab+b²)

🔹a³+b³
─────── = a+b
a²-ab+b²

🔹a³-b³
────── = a-b
a²+ab+b²

🔹(a+b)³ = a³+3a²b+3ab²+b³

🔹(a-b)³ = a³-3a²b+3ab²-b³

🔹(a+b)²+(a-b)² = 2(a²+b²)

🔹(a+b)² – (a-b)² = 4ab

🔹(a+b)²+(a-b)²
───────── = 2.
a²+b²

🔹(a+b)² – (a-b)²
───────── = 4.
a×b

🔲Pythagorus theory = √a²+b²

🔲Surds Laws.

🔹√a × √a = a. eg: √7×√7 = 7.
__
🔹√a×√b=√a×b

🔹a√b = a×√b. eg: 8√7 = 8×√7.

🔹(√a+√b)²= a+b+2√ab.
eg: (√5+√3)² = 5+3+2√5×3 = 8+2√5.

🔹(√a-√b)²= a+b-2√ab.
eg: (√7-√3)² = 7+3-2√7×3 = 10-2√21.

🔹a√c+b√c = (a+b)√c.
eg: 5√3+4√3 = (5+4)√3 =9√3.

🔹a√c-b√c = (a-b)√c.
eg: 8√3+2√3 = (8-2)√3 =6√3.

1 = √a-√b = √a-√b
🔹──── ───────── ────
√a+√b (√a+√b)(√a-√b) a-b

1 = √a+√b = √a+√b
🔹─── ───────── ─────
√a-√b (√a+√b)(√a-√b) a-b
_ _
🔹√a²×b =a√b. eg: √5²×3 =5√3.

🔹(n√a)^ = (a ¹⁄n) ³ = a.
eg: (3√5)³ = (5¹⁄₃)³ =5.

 

കൃത്യങ്കനിയമങ്ങൾ

🔹a²×a¹ = a³ ( 2+1)

🔹a²÷a¹ = a¹ (2-1)

🔹(a²)¹ = a² (2×1)

🔹( a)³ (a)³
( b) = (b)³

🔹a-³ = 1
──

🔹(ab)² = a²×b² =ab⁴.

🔹(a)-² (b)² b²
── ── ──
(b) = (a) = a²

🔹aº = 1. 100º = 1

🔹a¹⁄² = 2√a. eg: 25¹⁄² =2√25 =5.

🔹a¹ = a² if, 1=2. eg: X¹=7² if X=’7′.

🔹(√a)² = a

🔢 പലിശ 🔢

🔹സാധാരണപലിശ = PxNxR/100

🔹കൂട്ട് പലിശ = P(1 + r )n
────
100

🔹അർദ്ധവാർഷിക കൂട്ട് പലിശ =
P(1 + r)2n
────
200

🔹പാദവാർഷിക കൂട്ട് പലിശ =
P(1 + r )4n
────
400

🔲(x-a) (x-b) (x-c)…(x-z) = O.

🔲റോമൻ സംഖ്യകൾ = total 7.
= L C D M Ⅰ V X
L=50 C=100 D=500 M=1000 Ⅰ=1 V=5 X=10.

🔲രാമാനുജൻ സംഖ്യ 1729
“രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുകയായി രണ്ട് വിധം എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ”
12³+1³, 10³+9³ = 1729

🔲ഹർഷദ് സംഖ്യ = “ഒരു പോലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആ സംഖ്യയും വർഗ്ഗവും ഒരു പോലെ അവസാനിക്കുന്നു”
6 x 6 = 36, 25 x 25 = 625

🔲 “X” Equations :
1 1
🔹X+── = K, if X²+── = K² – 2.
X X²

1 1
🔹X – ── = K, if X²+── = K² + 2.
X X²

1 1
🔹X+── = K, if X³+── = K² – 3K.
X X³

🔢 എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ തുക 🔢

n(n+1)
= ─────
2

🔲എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക = n(n+1) (2n+1)
────────
6

🔲ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുക = n²

🔲ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക= n(n+1)

🔲ക്യൂബുകളുടെ തുക = n(n+1)²
────
2

🔲ഒരു,ജോലി ചെയ്യാൻ;

Aയ്ക്ക് X Day, Bയ്ക്ക് Y Day. AയുംBയും ചേർന്ന്=
XxY
=───
X+Y

🔲Aയ്ക്ക് X Day, Bയ്ക്ക് Y Day. Aഒറ്റയ്ക്ക് ?
XxY
= ────
X-Y

🔲Aയ്ക്ക് X Day.Bയ്ക്ക് Y Day. C യ്ക്ക് Z Day. 3 പേരും ഒരുമിച്ചാൽ =
X Y Z
──────────
(XY)+(YZ)+(XZ)

🔲Aടാപ്പ് തുറന്നാൽ ടാങ്ക് X hrs ൽ നിറയും.Bടാപ്പ് തുറന്നാൽ Y hrs ൽ ഒഴിയും.2 ഉം തുറന്നാൽ എത്ര നേരം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും?
X x Y
= ─────
X – Y

🔲ഹസ്തദാനം = n(n – 1)
───
2

🔲DTS (Distance,Time,Speed)
🔹വേഗത = ദൂരം/സമയം.
🔹സമയം = ദൂരം/വേഗത.
🔹Km/hr നെ m/s ആക്കാൻ=K/h x 5/18
🔹m/s നെ Km/hr ആക്കാൻ=m/s x 18/5

🔲 പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ക്രിയാരീതി;
🔹-10 + -17 = -27
🔹-10 + 17 = 7
🔹 10 + -17 = -7

🔲നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ക്രിയാരീതി;
🔹-10 – -17 = -7
🔹 10 – -17 = -27
🔹-10 – 17 = 27

🔲ഗുണന സംഖ്യകളുടെ ക്രിയാരീതി;
🔹-10 x -17 = 170
🔹-10 x 17 = -170

🔲ഹരണസംഖ്യകളുടെ ക്രിയാരീതി;
🔹-170 ÷ -10 = 17
🔹-170 ÷ 10 = -17

🔲സമാന്തര ശ്രേണി.
🔹ആദ്യ പദം a. പൊതുവ്യത്യാസം d. nth പദം?
nth പദം = a +(n – 1)d

🔹ആദ്യ പദം a. പൊതുവ്യത്യാസം d. ആദ്യ nth പദങ്ങളുടെ തുക?
തുക = n/2 (2a+[n-1]xd)

🔲 “<” = small. “>” = big.

🔲M B T
🔹1 Million =10 Lakh
🔹1 Billion =100 Crore
🔹1 Trillion =10¹²

 

KeralaPSCTips.Comhttps://www.keralapsctips.com
keralapsctips.com is one of the leading Online Kerala PSC Training Institute. If you are preparing for Kerala PSC Exam and not have enough Time to go for Classroom training then KeralaPSCtips.com will be your Best Solutions. For Course Related Enquire email us at keralapsctips.com@gmail.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments